[wp-story id="118872"] Kullanıcı Sözleşmesi – Gaziantep Tutku Gazetesi UA-123728131-1
reklam
 • DOLAR
  $3.516,0300
 • EURO
  $1,0869
 • ALTIN
  $48.635,1800
 • BIST
  1,1727

Kullanıcı Sözleşmesi

Şartlar & Koşullar
Bu web sitesini (Kısaca “Gaziantep Tutku Gazetesi” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Gaziantep Tutku Gazetesi’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Gaziantep Tutku Gazetesi’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
Kullanım koşulları

Bu Gaziantep Tutku Gazetesi’de sunulan hizmetler Tchibo Kahve Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “TCHIBO” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Gaziantep Tutku Gazetesi’nin yasal sahibi TCHIBO olup, Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TCHIBO’ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını TCHIBO gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Gaziantep Tutku Gazetesi’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Gaziantep Tutku Gazetesi hizmetlerinden yararlanan ve Gaziantep Tutku Gazetesi’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TCHIBO tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

TCHIBO, bu Gaziantep Tutku Gazetesi’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

Gaziantep Tutku Gazetesi: TCHIBO tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: TCHIBO’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, TCHIBO tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile Gaziantep Tutku Gazetesi’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi Gaziantep Tutku Gazetesi’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Üye adı” üyeye özeldir ve aynı “Üye adı” iki farklı ÜYE’ye verilmez.

KULLANICI: TCHIBO web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Gaziantep Tutku Gazetesi’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: Gaziantep Tutku Gazetesi’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB Gaziantep Tutku GazetesiSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Gaziantep Tutku Gazetesi vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TCHIBO arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Gaziantep Tutku Gazetesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

TCHIBO’nin, Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

TCHIBO’nin, Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; TCHIBO’ya ait www.tchibo.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından TCHIBO adına ayıpsız olarak teslimidir.

TCHIBO, Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Gaziantep Tutku Gazetesi’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Gaziantep Tutku Gazetesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların TCHIBO tarafından belirlenecek ve Gaziantep Tutku Gazetesi’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. TCHIBO, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Gaziantep Tutku Gazetesi’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden, TCHIBO’nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Gaziantep Tutku Gazetesilerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Gaziantep Tutku Gazetesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TCHIBO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. TCHIBO bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TCHIBO’nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

TCHIBO, Gaziantep Tutku Gazetesi’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Gaziantep Tutku Gazetesi üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Gaziantep Tutku Gazetesi muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Gaziantep Tutku Gazetesi’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Gaziantep Tutku Gazetesi’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Gaziantep Tutku Gazetesi’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TCHIBO’nun Gaziantep Tutku Gazetesi’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, Gaziantep Tutku Gazetesi’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda Gaziantep Tutku Gazetesi’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ve ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TCHIBO sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TCHIBO sorumlu değildir.

TCHIBO, işbu Gaziantep Tutku Gazetesi ve Gaziantep Tutku Gazetesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Gaziantep Tutku Gazetesi’yi kullanma koşulları ile Gaziantep Tutku Gazetesi’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Gaziantep Tutku Gazetesi’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Gaziantep Tutku Gazetesi’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Gaziantep Tutku Gazetesi’nin kullanımı ya da Gaziantep Tutku Gazetesi’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.TCHIBO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Gaziantep Tutku Gazetesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TCHIBO’nun, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TCHIBO çalışanlarının ve yöneticilerinin, TCHIBO yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TCHIBO, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

Gaziantep Tutku Gazetesi’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, Gaziantep Tutku Gazetesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, TCHIBO ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin Gaziantep Tutku Gazetesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TCHIBO’nun doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu Gaziantep Tutku Gazetesi’nin sahibi TCHIBO’dur. Bu Gaziantep Tutku Gazetesi’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Gaziantep Tutku Gazetesi’nin sunumu TCHIBO’nun ya da TCHIBO’nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu Gaziantep Tutku Gazetesi’deki bilgilerin ya da Gaziantep Tutku Gazetesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Gaziantep Tutku Gazetesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Gaziantep Tutku Gazetesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TCHIBO ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, TCHIBO hizmetlerini, TCHIBO bilgilerini ve TCHIBO’nun telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TCHIBO’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve TCHIBO’nun yazılı izni ile mümkündür.

TCHIBO, Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TCHIBO aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Gaziantep Tutku Gazetesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak TCHIBO için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya TCHIBO’nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu Gaziantep Tutku Gazetesi Kullanım Koşulları dâhilinde TCHIBO tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde TCHIBO; TCHIBO hizmetleri, TCHIBO bilgileri, TCHIBO telif haklarına tâbi çalışmaları, TCHIBO ticari markaları, TCHIBO ticari görünümü veya bu Gaziantep Tutku Gazetesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

TCHIBO, Gaziantep Tutku Gazetesi’ye erişilmesi, Gaziantep Tutku Gazetesi’nin ya da Gaziantep Tutku Gazetesi’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. TCHIBO, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Gaziantep Tutku Gazetesi’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Gaziantep Tutku Gazetesi’nin kullanılması ile TCHIBO’nun, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

TCHIBO, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TCHIBO işbu “WEB Gaziantep Tutku GazetesiSİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TCHIBO açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TCHIBO’nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu “WEB Gaziantep Tutku GazetesiSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TCHIBO’nun, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve kabul

“İşbu “WEB Gaziantep Tutku GazetesiSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, TCHIBO tarafından Gaziantep Tutku Gazetesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini Gaziantep Tutku Gazetesi’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TCHIBO, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Gaziantep Tutku Gazetesi üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM