betist ankara escort izmir escort bayan Bahçeşehir Escort bonus veren Betoffice Mebbis Giriş tipobet betkom 1win jojobet casibom

ŞİMŞEK:HER SANAYİCİ KENDİ BİRİM FİYATINI BELİRLEMEKTEDİR

Gaziantep son dönemlerde elektrik tüketim tarifesinde iniş ve çıkışların olması ve elektrik tüketim maliyetlerinin kestirilememesi üzerine Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Son Kaynak Tedarik Tarifesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ nı (YEKDEM) anlattı.

Gaziantep son dönemlerde elektrik
1 OCAK 2019 İTİBARİ İLE UYGULANMAYA BAŞLADI
Yıllık 10 milyon kWh üzerinde tüketimi olan tüm OSB’lerin son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi kullandığını söyleyen Şimşek, “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 20 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 1 Ocak 2019 tarihi itibarı ile 8135 sayılı Kurul Kararı ile uygulanmaya başlanmıştır. Karar gereği, yıllık 10 milyon kWh üzerinde tüketimi olan tüm OSB’ler son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi kullanmaktadır. Son kaynak tedarik tarifesinde elektrik fiyatını belirleyen iki unsur PTF (Piyasa Takas Fiyatı) ve YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) bedelleridir. PTF, gün öncesinde EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi) tarafından belirlenen saatlik elektrik fiyatlarıdır. YEKDEM ise yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji için oluşan maliyettir. Bunlara ilaveten finansman ve dengesizlik bedeli ile piyasa işletim ücretleri enerji maliyetine eklenmektedir” dedi.
HER SANAYİCİ KENDİ BİRİM FİYATINI BELİRLEMEKTEDİR
Saatlik fiyatların çok iyi takip edilmesinin gerektiğini söyleyen Cengiz Şimşek açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Son kaynak tedarik tarifesinde hesaplanmanın fatura, her bir katılımcının tüketimine bağlı olarak ağırlıklı ortalama hesaplanması ve üzerine YEKDEM bedelinin eklenmesiyle oluşmaktadır. YEKDEM için EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan öngörü bedelleri kullanılmaktadır. Her ayın on sekiz ‘inde bir önceki aya ait YEKDEM bedeli kesinleşmektedir. Öngörülen ve gerçekleşen YEKDEM bedelleri arasındaki fark bir sonraki döneme YEKDEM mahsup olarak yansımakta olduğunu anlattı. PTF fiyatları uygulamadan önceki gün saat 14’de belirlenmekte ve ilgili katılımcılara SMS olarak duyurulmaktadır. Katılımcılar ertesi gün uygulanacak saatlik fiyatlara bakarak çalışma programlarını ayarlayabilmektedirler. Burada özellikle belirtmek istiyorum saatlik fiyatların çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. Son kaynak tedarik tarifesinin ulusal tarifedeki enerji birim fiyatlarından daha yüksek veya daha düşük bir fiyatta olması mümkün olabilmektedir. Mesela geçtiğimiz Mayıs döneminde OSB elektrik satış fiyatı ortalaması ulusal tarifeden %14,9 ucuzken, Haziran-ayında %10,3 pahalı olmuştur. Şimdi enerji maliyetleri her firma için çalıştıkları saate ve ilgili saatin fiyatına bağlı olarak ayrı ayrı hesaplanmakta ve bu sayede her sanayici kendi birim fiyatını belirleme imkânına sahip olmaktadır. Herhangi bir sanayicideki yüksek maliyet veya başka bir sanayicimizi etkilememektedir.
SADECE DÖRT OSB’DE UYGULANIYOR
Yaptığımız araştırmalarda daha adil olan abone bazlı fiyat uygulamasını organize sanayi bölgemiz ile birlikte sadece dört OSB ‘de uygulandığını gördük. Bu arada son altı ayda YEKDEM maliyetlerinin artış göstermesinin nedeni son altı aylık dönemde yağışların fazla olmasından dolayı YEKDEM santrallerinin üretim miktarının toplam üretimdeki payı artmış bu sebeple de YEKDEM maliyeti yükselmiştir. Ama bu yükselme ilgili mevzuattan dolayı 2021 yılından sonra enerji maliyetlerine etkisi azalarak devam edecektir. Haziran döneminde enerji maliyetlerinin artmasının üç temel nedeni vardır. Bunlar piyasadaki saatlik enerji fiyatlarının yükselmesi, EPDK tarafından yapılan Haziran YEKDEM öngörüsünün yükseltilmesi ve Mayıs dönemindeki öngörü ile gerçekleşen YEKDEM farkının yüksek olmasıdır. Ama temmuz döneminde YEKDEM maliyetleri düştüğü için sanayicilerimizin faturasına Haziran dönemine göre %15-17 arasında indirim olarak yansıyacaktır.
İHTİYAÇ DUYULAN ENERJİ SAATLİK OLARAK BİR GÜN ÖNCEDEN SATIL ALINIYOR
Gaziantep OSB olarak sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi saatlik olarak bir gün önceden satın almakta ve bunun finansmanı için de banka kredisi kullanmaktayız. Kullanılan kredilerin geri ödemesi elektrik faturalarının son ödeme tarihinde yapılmaktadır. Bu nedenle fiyatlar üzerine finansman maliyeti eklenmektedir. Bu durumu aşabilmek için şöyle bir çözüm getirdik. Ön ödeme yapan sanayicilerimize ödedikleri tutar üzerinden aylık %1,5 oranında bir indirim sağlamıştır.
DİĞER OSB’LERE GÖRE KATILIMCILARINA EN UYGUN FİYATA ENERJİ TEMİN EDİLİYOR
Biz Gaziantep OSB olarak enerjiyi kendi iştiraklerimiz olan GOREN (Gaziantep OSB Elektrik Üretim A.Ş.) ve GOSTAŞ (Gaziantep OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Ticaret A.Ş.) üzerinden temin ederek tedarikçi firma maliyetlerini aradan çıkararak maliyeti bir nebzede olsa düşürdük. Bu nedenle Müdürlüğümüz Son Kaynak Tedarik Tarifesine dahil olan diğer OSB’lere göre katılımcılarına en uygun fiyata enerji temin etmektedir.
YEKDEM’ E FARKLI BİR FON BULUNMASI YÖNÜNDE TALEPTE BULUNULDU
Sanayicimizin üzerindeki mali yükü almak ve de zor ekonomik şartla üretim yapan sanayicilerimize OSB yönetimi olarak destek olmak amacı ile 2018 Ekim ayında Gaziantep Valiliğinde yönetim kurulumuz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Bakan Yardımcısı ile toplantı yaptık. Toplantı da OSB’ler içerisinde tüketilen elektrik enerjisi bedeli üzerine ödenmekte olan YEKDEM bedelleri enerji maliyetinin % 50-80 kadarını oluşturduğu ve sanayicinin üzerinde ciddi bir yük olduğunu OSB’ler içerisinde bulunan sanayi tesislerinin enerji bedeli üzerine gelen YEKDEM bedelinden belirli bir süre muaf tutulmasını, ve YEKDEM’ e farklı bir fon bulunması yönünde talepte bulunmuştuk. Sayın Bakan sanayicilerimiz üzerindeki bu yükün hafifletilmesi için çalışma başlatılacağını söylemişti. Ayrıca bu konu rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmiştir. Konunun peşini bırakmamak adına görüşmelerimiz devam etmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakana yaptığımız en son ziyarette Sayın Bakanımız sanayicilerin lehine yeni bir düzenleme yapılması ve uzun dönemli anlaşmalar yapılması amacıyla bir çalışma başlatacaklarını ifade etmiştir.”