betist ankara escort izmir escort bayan Bahçeşehir Escort bonus veren Betoffice Mebbis Giriş tipobet betkom 1win jojobet casibom

Taşdoğan’dan doktorlara yeşil pasaport

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan meslekte 10 yılını doldurmuş doktorların yeşil pasaport alabilmeleri için pasaport kanununda değişiklik teklifi verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin

Taşdoğan, “Hekimlik mesleğinde en az on yıl hizmette bulunanlara hususi damgalı pasaport verilmesinin; Ülkemize, milletimize, Türk Hekimliğine katkısının olacağı aşikardır” dedi

Taşdoğan, değişiklik teklifinde şu görüşlere yer verdi.  “Doktor; tababet yapan kişiye denir. Doktorun görevi, başta insan sağlığını korumak ve bozulmuş olan insan sağlığı düzeltmeye çalışmaktır. Doktor, bu amaçla dünyada var olan ve bilinen tüm hastalıkların ve bu hastalıkların tedavilerinin öğretildiği ciddi bir eğitimden geçmektedir. Şifa dağıttığı düşünüldüğünde ve insanı koruduğu için, doktorluk kutsal bir meslek olarak da bilinir.

Her doktor gerek meslek etiği gerekse Hipokrat yemininden ve aldığı eğitimin gereğini yerine getirirken, hastasına dünya üzerinde bilinen en iyi ve en yeni tedavi hizmeti vermektedir. Doktorların aldığı temel eğitim, çok detaylı olmasına rağmen, mezuniyetleri sonrası bile eğitimlerine devam etmekte gelişen teknolojiyi, dünyada uygulanan ve bilim dünyasınca kabul görmüş tedavi tekniklerini takip ederek kendilerini sürekli geliştirmektedirler. Uluslararası tıp kongreleri, sempozyumlar ve birtakım mesleki eğitimleri takip etmeleri de bu yüzdendir.

Tedavi uygulayan doktorların yanı sıra, özellikle son yıllarda araştırma ve eğitim hizmetleri ile ilgilenen doktorlarımızın sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Araştırma bir doktorun hayatı boyunca bırakamayacağı en önemli meslek motivasyonudur.

Yıllarca aynı usul ve tedavi teknikleriyle yürütülen tababet mesleği, özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler, tıp alanındaki yenilikçi buluşlarla beraber çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Elektronik ve teknolojik tıbbi cihazların her gün daha da geliştirilerek yenilenmesi, tıbbın her alanında hasta hizmet kalitesini de yükseltmiştir.

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerle tıp dünyası modern alet edevata, dolayısı ile dış ülkelere daha çok iletişimde ve etkileşimde bulunması mecburiyet haline gelmiştir.

Doktorluk mesleği geçmişten bugüne kadar en saygı duyulan mesleklerden biri hatta en başlarda sayılan meslek olmaya devam ediyor. Doktor ömür boyu öğrenmeye, kendini geliştirmeye, insana ve insanlığa hizmet etmeye yemin eden bir meslek erbabıdır. Bir yönüyle de kutsal bilinen mesleğinin gereğini, dünyanın her ülkesinde devam ettirebilir nitelikte ve iyi eğitimlidirler.

Son yıllarda ülkemizdeki pek çok doktor ve bilim insanı uluslararası çapta başarıya ulaşmış ve yabancı ülkelerdeki kurum ve hastanelerin de ilgisi Türk doktorlarına yönelmiştir. Yurtdışında pek çok üniversite ve kurum Türk doktorlarını kendi bünyesine katmayı arzu etmesi de bunun sonucudur.

Mesleki olarak kendini daha da geliştirmesi, diğer ülkelerde yapılan tedavi teknikleri, yeni buluşlar, mesleki konferans, sempozyum, kongreler ve eğitimlere katılım en az mesleği kadar önemli ve bir doktor için gereklidir. Yurt dışına daha rahat seyahat edebilmesinin önündeki engel kaldırılmalı, yurt dışına çıkışı kolaylaştırılmalıdır.

Türk hekimlerimizin kendini geliştirebilmesi ve Türk hekimliğine yapacağı katkı önemli bir konudur. Bu konuda hekimlere vereceğimiz böylesi bir imkan, aynı zamanda Türk hekimliğine de bir katkı sağlayacaktır.

Hekimlik mesleğinde en az on yıl hizmette bulunanlara hususi damgalı pasaport verilmesinin; Ülkemize, milletimize, Türk Hekimliğine katkısının olacağı aşikardır.

Doktorların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi de gereklidir.”